Spinalonga

Kréta
Lucie

Spinalonga - ostrov malomocnýchPři našem pobytu na Krétě jsme nevynechali výlet na ostrov Malá Spinalonga a jelikož jsme opět měli půjčené auto, nebylo nutné využít nabídky CK. Ze Stalida přes Neapolis jsme brzy dojeli do letoviska Elounda, dále jsme pokračovali až do menší vesničky Plaka, kde jsme zaparkovali a vydali jsme se k malému přístavu. Zrovna se chystala k odplutí menší loďka, zamávali jsme na kapitána, rychle zakoupili u muže na invalid. vozíčku lístky a sotva jsme dosedli na poslední volná místa, vyrazili jsme. Plavba trvala cca 10 min, moře sice bylo mírně rozbouřené, ale žádná katastrofa nenastala. Dokonce i počasí se umoudřilo - slunce začlo vykukovat z mraků, vítr jakoby ustal, snad aby atmosféra místa nebyla tak pochmurná.Už před vstupem na ostrov vidíme spodní zástavbu starými budovami a na vrcholu ostrova dominantně čnící kruhovou baštu.Jak jsme později zjistili, pokud se odvážíte vystoupat cestou necestou až na vrchol hřebenu, uvidíte i tuto nejvyšší stavbu ostrova pod sebou, budete mítnádherný rozhled do všech světových stran. Musím ale upozornit, že tento výstup jen po skále je nebezpečný - silné poryvy větru a nevede zde žádná cesta, pouze hledáte schůdný terén.Název Spinalonga se odvozuje z italštiny "dlouhý trn" - snad díky tvaru ostrova, také možná z místního benátského pojmenování Stinelounda " k Eloundě". Na ostrově se nachází benátská pevnost ze 16. stol., později zde byla turecká vesnice a v letech 1903 - 1957 zde byla oficiální kolonie malomocných z Evropy - leprosárium. V téměř naprosté izolaci zde žili lidé postižení nemocí leprou, žili většinou v původních benátských a tureckých domech, postupem času zde byla vybudována malá nemocnice, kostel, taverny a dokonce tančírna a kino. Žili zde podobně jako jinde na vesnici - měli skromná zemědělská políčka, dílny, obchody i školu. Nezáviděníhodný život zdejších nemocných končil na místním velmi maličkém hřbitově nad dnešním přístavem - nebožtíci byli pohřbíváni do společného hrobu v podobě cementové věže, ti movitější pak ve vlastním hrobě, později byly ovšem jejich ostatky taktéž přemístěny do hrobu společného kvůli nedostatku místa. Poslední nemocní opustili ostrov v r. 1957, kdy byla zrušenajejich izolace zde, přecházeli do různých nemocnic na pevnině, po léčbě novým lékem se někteří vyléčili a začlenili se do života ostatních zdravých lidí.V městečku Plaka žije nyní 90-ti letá paní, která se na Spinalonze narodila jako zdravé dítě nemocným rodičům, byla převezena do sirotčince a v dospělosti se usadila naproti tohoto leprosária. Na Spinalongu také údajně každý večer připlouvá krétský pop a v místním kostelíku zapaluje svíce a modlí se za duše zde zemřelých...Zhruba s těmito znalostmi, načerpanými z různých průvodců, jsme se tedy vydali na procházku po okružní cestě, která vede kolem celého ostrova, částečně kolem bývalých benátských hradeb. Užívali jsme si jak nádherné výhledyna vedlejší poloostrov Velká Spinalonga, který je úzkým mostem spojen s Krétou u města Elounda, tak na blízké pobřeží Kréty a nádherně zbarvené moře. Na východní části ostrova jsou pouze hradby a bašty bývalé pevnosti s malým kostelíkem, západní část směrem ke břehům Kréty byla centrem, kde se nacházejí budovy z různých dějinných období. Hlavní ulice se správní budovou leprosária, nemocnicí, obchody a dílnami se táhne podél hradeb, menší uličky stoupají do svahu, na jehož vrcholu stojí jižním směrem bývalá obranná bašta s dělostřeleckými střílnami ve tvaru půlměsíce - Mezzaluna Barbariga (údajně zde bylo kdysi umístěno 25 děl). Hlavní brána, kudy na ostrov vstupovali noví obyvatelé a později také návštěvy - rodinní příslušníci nemocných, je hned vedlebudovy s bývalou kanceláří ředitele stanice, vždy se muselo procházet očistnou místností. Prošla jsem touto branou a pod zelenými stromy dýchala "čistý" vzduch, kdyžprocházíte ulicí s troskami domů, kde trpěli a umírali lidé, najednou se těšíte na zpáteční plavbu na Krétu. Atmosféra je tu opravdu zvláštní, zvláště, když si v nově opravených domech, které kdysi byli dílnami a obchody, prohlížíte zbytky nádob, ampulí od léků a fotky nemocných, kteří zde byli tak krutě izolováni. Ovšem dočetla jsem se také, že lidé, kteří zde původně byli z donucení a bez možnosti volby, si postupem času tak zvykli a přizpůsobili se životu zde, že po zrušení kolonie toto místo, svůj domov, nechtěli opustit.Po prohlídce vycházíme tunelem ve skále a jsme již v novém přístavu, kde na nás čeká opět téměř plná loď, která nás rychle převáží zpět na Krétu.Výlet to byl velmi zajímavý a poučný, doporučuji ho každému, koho zajímají dějiny Kréty. Více fotek odtud najdete v mém fotoalbu Spinalonga. http://www.kretavdetailech.cz/cz/informace-o-krete/uzivatele/lucie/fotoalba/spinalongaPro srovnání přikládám finanční kalkulaci.9/2007loď pro cca 20 lidí Plaka - Spinalonga - Plaka 7 Eu/osvstup na ostrov 2 Eu/osnutno připočítat benzín - doprava do Plaka a zpět...Jen pro zajímavost a úplnost : CK nabízela tento výlet za 43 Eu, kde v ceně byl průvodce na ostrově, koupání s obědem na lodi a prohlídka města Agios Nikolaos /Svatý Mikoláš/.