Kostel v Perachori

Oblast:

Ithaka

Středisko:

Typ:

Památka