Alfabeta a výslovnost

2 min.

Alfabeta - novořecká abeceda a základní výslovnost.

Níže v tabulce je základní výslovnost řeckých písmen. Velmi často se výslovnost písmene liší podle toho, jaké další písmeno je před nebo za. Pro základy by však tato tabulka měla dostačovat. Pokud byste měl někdo i detailní popis výslovnosti a s příklady jednotlivých slov, rád to zde zveřejním.

Při vyslovování jednotlivých slov dávejte pozor na správný přízvuk. V řečtině je přízvuk pohyblivý a může být na kterékoliv slabice ve slově a jeho špatné vyjádření, repsektive zdůraznění přízvuku nad špatnou slabikou může změnit význam celého slova.

Doporučené jazykové školy
a kurzy řečtiny
Jazyková škola Aristea
Lingua Sandy
Chcete sem také zařadit? Napište nám

Písmena Alfabety a jejich názvy

VelkéMaléNázev
ΑαAlfa
ΒβVita
ΓγGhama
ΔδDelta
ΕεEpsilon
ΖζZita
ΗηIta
ΘθThita
ΙιJota
ΚκKapa
ΛλLamda
ΜμMi
ΝνNi
ΞξKsi
ΟοOmikron
ΠπPi
ΡρRo
ΣσSigma
ΤτTaf
ΥυYpsilon
ΦφFi
ΧχChji
ΨψPsi
ΩωOmegha

Alfabeta a řecká výslovnost

PísmenoVýslovnostSituace ovlivňující výslovnost
αa
αιe
αυavpokud je před samohláskou nebo znělou souhláskou
afpokud je před neznělou souhláskou
β,ββν
Υj nebo jipokud je před ε, αι, η, ι, ει, οι, υ
ghpokud je před α, ο, ω, ου
ΥΥngpokud je před souhláskou nebo α, ο,ω, ου
pokud je před ε, αι, η, ι ει, οι υ
γκg
ΥΧnch
δthjako anglické znělé th: ve slovech this, the
εe
ειi
ευefpokud je před neznělou souhláskou
evpokud je před znělou souhláskou nebo samohláskou
ζ ηz i
θthjako anglické neznělé th ve slovech think, thin
Ii
κkstojí-li před α, ο, ω, ου nebo před souhláskou: κακάο [kakao] - kakao
ťpřed ε, αι, η, ι, ει, οι, υ se vyslovuje změkčeně a je skoro jako české ť: κενός [těnós] - prázdný, καιρός [těrós] - čas
λ, λλΙ
μm
μπbna začátku slova
mbuvnitř slova
ν, ννn
ντdna začátku slova
ndve slově
ξ x(ks)
Oo
OIi
ουu
π, ττπΡ
Ρr
σzpokud je před před znělou souhláskou
sv ostatních případech
σσs
τ, ττt
τζdz
τσc
υ, υι i
φf
Χchpokud je před α, ο, ω, ου nebo před souhláskou
chjpokud je před ε, αι, η, ι, ει, οι, υ, tak sevyslovuje změkčeně
Ψps
ωo

Naše tipy na zájezdy