Hrad Milopotamos

Oblast:

Kythira

Středisko:

Typ:

Památka

Mapa