Asociace

8 min.

Má být CK v asociaci cestovních kanceláří (ACKČR, AČCKA)?

V poslední době, kdy mají některé CK potíže či přímo krachují, se k cestovnímu ruchu čím dál více vyjadřují různí lidé z různých asociacích cestovních kanceláří a agentur. Některé CK jsou v obou, jiné zase v žádné. A jedna z asociací dokonce tvrdí, že kvalitní CK se pozná podle toho, zda je jejím členem či nikoli. Rád bych na úvod podotkl, že nemám vztah k žádné asociaci či podobnému sdružení, nejsem členem žádné podobné organizace a ani tyto organizace nemají žádný vliv na moji činnost. Jen prodáváme zájezdy a jsme v každodenním styku s CK, které jsou i nejsou členy některé z asociací, takže můžeme porovnat zprávy z médií, naši zkušenost s CK a zkušenosti klientů s těmito CK.

Jak to tedy je a co za hláškami asociací opravdu stojí?

Na úvod si dovolím citovat pana Jana Cikána, předsedu představenstva ESO Travel:

"Členství v asociaci nemá žádnou vypovídací hodnotu o kvalitě jednotlivé CK. Naše CK je členem obou asociací, ale například CK Fischer není nyní členem žádné asociace, a přesto patří mezi nejkvalitnější cestovku působící na trhu. Na druhé straně pět naposledy zkrachovalých CK bylo vždy členem některé z asociací. Proto jsem si jist, že členství v asociaci není žádným hodnotným vodítkem o kvalitě či spolehlivosti cestovní kanceláře.

Je možné, že mediálně známí zástupci těchto asociací opravdu pracují zadarmo a mají to jako koníčka. V každém případě je však členství v asociaci placené. Začíná u pár tisíc u malinkých cestovek a končí u hodně velkých částek v případě CK s mnoha zaměstnanci. To, oč tu může běžet, je vytvoření situace, kdy se klienti CK budou ptát na to, zda je CK členem asociace a pokud ne, tak raději koupí zájezd jinde. To vytváří nepřímý nátlak na CK aby se členem asociace staly a platily, platily a platily. Což v konečném výsledku musí CK přenést na zákazníka a zdražit zájezdy.

To, že s tímto stavem není něco v pořádku, potvrzují nedávné kroky některých CK. Například reakce na výroky mluvčího AČCKA Tomiho Okamury na sebe nenechaly dlouho čekat. Některé CK mluvily o žalobě a poškozování. Například za CK Shenkos řekla paní Mihulová "Svým neseriózním prohlášením zastrašil klienty, kteří měli zájem s námi cestovat, a tento fakt jsme schopni také doložit. Čekáme do zítřka veřejnou omluvu, pak se jí budeme domáhat soudně,". Za ACK zase pan Viliam Sivek prohlásil: "Pan Okamura neváhá svým jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a schopné způsobit újmu jinému, takto poškozovat i konkrétní cestovní kancelář,"

Tyto dva subjekty (CK Shenkos i ACK) jsou od asociace konkurenční k AČCKA, takže by bylo možné brát je s nadsázkou. Jak si však vyložit krok CK Fischer, která členem AČCKA byla a rozhodla se ji právě na základě výroků Tomio Okamury opustit?

"CK Fischer zásadně nesouhlasí s řadou prohlášení pana Tomia Okamury. Jeho postoje, prezentované jako postoje celé asociace, jsou podle našeho názoru pouze jeho osobními názory. Často vůbec nepřísluší asociaci, pan Okamura vystupuje jako mluvčí některých cestovních kanceláří, které jsou v problémech a porušují kodex AČCKA, jejich chování obhajuje atd.,“ vysvětlil rozhodnutí cestovky opustit AČCKA její mluvčí Daniel Plovajko.

A jak to tedy s tím členstvím je?

Jak uvedl pan Cikánek, je to naprosto jedno. Bude-li nějaká CK ve špatné situaci, nikomu to říkat nebude. A pokud se o tom asociace dozví, stejně to nesmí veřejnosti sdělit. S TomiTour to bylo také tak. Podle tn.cz Okamura řekl:

Pád CK Tomi Tour Okamuru nepřekvapil. "Musím upřímně říci, že mně to nepřekvapilo, jelikož jednání o převzetí cestovní kanceláře Tomi tour probíhala interně na trhu cestovních kanceláří již od počátku tohoto roku. V posledním týdnu však nabrala na značné intenzitě a jednání s oslovenými cestovními kancelářemi probíhala prakticky denně. Zájemce na převzetí Tomi tour se však bohužel najít nepodařilo,“ odpověděl na další z dotazů. A ještě k tomu jedna informace z naseadresa.cz: Asociace odhadovala, že Tomi Tour ukončí činnost nejpozději v srpnu. Ihned ale dodal "Klientům Tomi Tour se omlouvám, vzhledem k tomu, že žijeme v právním státu, nemohla naše asociace na problémy cestovní kanceláře upozornit již dříve, vystavovali bychom se žalobě,"

Závěr:

Pokud nějaká CK bude chtít podvádět nebo bude před krachem, tak to, že je členem nějaké asociace, Vám jako klientovi nepomůže. A naopak, chce-li být CK poctivá a vstřícná a poskytovat dobré služby, nepotřebuje na to žádnou asociaci. Členství nebo nečlenství v jakékoliv asociaci nic neříká o kvalitě služeb, které CK poskytuje. A ani o tom, zda CK zkrachuje nebo ne. Nechci popisovat ani určovat, k čemu by asociace měla cestovkám být. CK jistě potřebují mít nějaké zastřešení i třeba jen z důvodů návrhů na změny legislativy, získání určitých vyjednávacích pozic, kde samotná CK nic nezmůže a podobně.

V každém případě si však myslím, že by zde asociace neměly být proto, aby klienty zastrašovaly zavádějícími prohlášeními nebo nepodloženými hrozbami o tom, že pokud CK není jejich členem, že nedodržuje žádný etický kodex. Ukázkovým příkladem, který osobně vnímám jako pokus o manipulaci, by moho být právě vyjádření pana Okamury na jeden dotaz na výběr dobré CK (citace):"Dobrý den, určitým vodítkem může být například to, zda-li se CK zavázala dodržovat etický kodex podnikání a je tedy členem naší Asociace ( AČCKA)."

Z věty mi vyplývá, že každý, kdo se zavázal dodržovat etický kodex (jakýkoliv), je automaticky členem asociace. A obráceně, pokud CK není členem asociace, nemá žádný etický kodex. To samozřejmě není pravda. Je řada dobrých CK s dlouholetou tradicí, které nejsou členy žádných asociací a přesto mají skvělé služby, mají vlastní etická pravidla a hlavně mají tisíce spokojených klientů, kteří se k nim pravidelně vracejí.

Ještě paradoxněji pak vyznívá spojení slov pana Okamury z ACČKA s vyjádřením pana Plovajka z CK Fischer, kdy pan Okamura říká, že dobrá CK se pozná podle toho, že je členem jejich asociace a dodržuje etický kodex a pan Plovajko pana Okamuru obviňuje z toho, že působí i jako mluvčí CK v problémech a obhajuje jejich chování, které porušuje právě etické zásady asociace, které je pan Okamura mluvčí.

??????

Také Vám to celé přijde zmatené a chaotické? Možnosti jsou dvě - buď jsou účastníci tak hloupí, že nevědí, co mluví, nebo jde o úplně něco jiného, než se navenek zdá. Jelikož ani pana Okamuru a ani pana Plovajka a ani nikoho jiného z výše zmíněných lidí za hloupé nepovažuji, ba právě naopak, všichni jsou inteligentní lidé, kteří mají za sebou kus vykonané práce a velmi dobré reference, zbývá jedině možnost druhá - jde zde o cosi, co zůstává běžným turistům a klientům CK neodhaleno a je otázkou, zda je to pro ně vlastně důležité. Podle mne není. Spory nebo prohlášení o tom, zda je CK dobrá nebo špatná jen proto, že náleží nebo nenáleží k některé z asociací, jsou jakýmsi zákulisním bojem, ne opravdovým zhodnocením situace.

Až tedy budete vybírat dovolenou, nenechte se ovlivnit podobnými prohlášeními jako je uvedeno výše. Vybírejte rozumem, ne podle "jedna paní povídala".