Lékařská péče

7 min.

Důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání 

112

První pomoc

166

Lékařská pohotovost 

1016

Informace o službě konajících lékárnách a nemocnicích 

1434

Centrum pro otravy 

210-779 3777

Policie

 100

Turistická policie

171

Hasiči 

199

Lesní požáry - hasiči 

191

Přístavní policie

108

ELPA - silniční asistence

 10 400

Zdroj:  Ministerstvo zahraničních věcí ČR - http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?id=17132&ido=10489&idj=1&amb=12

Informace od Ministerstva vnitra ČR

Občan ČR má po předložení

  • evropské karty zdravotního pojištění   - klasická běžná karta pojištěnce, kterou má každý občan ČR. Z jedné strany je Průkaz zdravotní poijišťovny, z druhé strany je Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC.

nebo

  • formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou 

nebo

  • potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).

Převoz do ČR v případě onemocnění či úrazu, a v případě úmrtí též převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání komerčního zdravotního připojištění.

Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat.

V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků, a sice ve výši 25%. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec I.K.A.   

Bližší informace lze nalézt na webové stránce Centra mezistátních úhrad (Centrum mezistátních úhrad sídlí na adrese: náměstí W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel.: 234 462 041, fax: 222 734 951, http://www.cmu.cz), a sice v rámci kapitoly „Informace pro pojištěnce“. Jak postupovat v případě uplatnění nároku na zdravotní péči v Řecku se dozvíte z  „Průvodce zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech“, a sice buď v odkazu na „Průvodce pojištěnce po EU“, kde se zobrazí celý text průvodce, nebo kliknutím na odkaz „Řecko“, který vás navede již přímo do kapitoly věnované této zemi.    

Nedoporučuje se podceňovat místní klimatickou náročnost, která s sebou nese mnohdy rizika náhlých příhod či úrazů, a dodržovat alespoň obecné zásady (tj. dodržovat pitný režim, chránit se nošením vhodné pokrývky hlavy apod.). Rovněž je nutno upozornit na to, že v Řecku nejsou povoleny pohřby žehem a  převoz  těla do ČR je v případě absence pojištění pro případ úmrtí velmi nákladnou záležitostí.

O službě konajících lékárnách, stejně tak jako o nemocnicích, se lze informovat (24 hodin denně) na tel. čísle 1434.

Zdroj:  Ministerstvo zahraničních věcí ČR - http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?id=17132&ido=10489&idj=1&amb=12

Rady a doporučení Centra mezistátních úhrad

Kde získat více informací

Úřad sociálního pojištění (I.K.A.). 8 Aghiou Constantinou, Athénai, nebo jeho místní pobočky.

Před odjezdem

Požádejte svou českou zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jej vaše zdravotní pojišťovnu ještě nevydává nebo jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

  • V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Řecku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Lékařské ošetření

Pokud potřebujete během pobytu na území Řecka lékařské ošetření, vyhledejte pobočku Úřadu sociálního pojištění (I.K.A.). Zde předložte formulář E111 (po jejím zavedení Evropskou kartu zdravotního pojištění). Obdržíte zde poukaz na ošetření, který je třeba předkládat lékařům a lékárnám.

Pokud se nemůžete předem obrátit na I.K.A., můžete si vyžádat návštěvu lékaře prostřednictvím služby první pomoci.

Po 1.7.2004 musí být i v Řecku zajištěn přímý přístup k lékaři, tzn. že se budete moci s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) obrátit přímo na lékaře, bez předchozího kontaktování I.K.A.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept do 48 hodin od vystavení receptu.

Na lécích jsou kupony a etikety, které se nalepí na recept.

Nemocniční péče

Pokud je onemocnění závažné, doporučí ošetřující lékař hospitalizaci.

S tímto doporučením navštivte I.K.A., kde obdržíte doporučení k hospitalizaci, které má platnost 24 hodin.

V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění). Upozorněte nemocnici, že chcete být ošetřen jako pojištěnec I.K.A.

V případě ošetření v nesmluvním zařízení je třeba lékaře upozornit, že chcete být ošetřen jako pojištěnec I.K.A.

Zaplatíte následující spoluúčast

Léky 25 %

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péci v hotovosti, uschovejte si účty a obraťte se buď ještě v Řecku na pobočku I.K.A., nebo až po návratu do ČR na svou českou zdravotní pojišťovnu. Té předložte originály dokladu o zaplacení. Česká zdravotní pojišťovna vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila řecká strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodů pracovní neschopnosti v Řecku, obraťte se neprodleně na pobočku I.K.A. a předložte lékařem vydané potvrzení o pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Řecku, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.

Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.

Zdroj: Centrum mezistátních úhrad - http://www.cmu.cz/eu/recko.htm

Naše tipy na zájezdy