Othos

Oblast:

Karpathos

Středisko:

Typ:

Památka

Mapa