Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Alfabeta a výslovnost

Alfabeta - novořecká abeceda a základní výslovnost.

Níže v tabulce je základní výslovnost řeckých písmen. Velmi často se výslovnost písmene liší podle toho, jaké další písmeno je před nebo za. Pro základy by však  tato tabulka měla dostačovat. Pokud byste měl někdo i detailní popis výslovnosti a s příklady jednotlivých slov, rád to zde zveřejním.

Při vyslovování jednotlivých slov dávejte pozor na správný přízvuk. V řečtině je přízvuk pohyblivý a může být na kterékoliv slabice ve slově a jeho špatné vyjádření, repsektive zdůraznění přízvuku nad špatnou slabikou může změnit význam celého slova.

Doporučené jazykové školy
 a kurzy řečtiny
 
Jazyková škola Aristea 
Lingua Sandy
Chcete sem také zařadit? Napište nám

Písmena Alfabety a jejich názvy

VelkéMaléNázev
ΑαAlfa
ΒβVita
ΓγGhama 
ΔδDelta
ΕεEpsilon
ΖζZita
ΗηIta
ΘθThita
ΙιJota
ΚκKapa
ΛλLamda
ΜμMi 
ΝνNi
ΞξKsi
ΟοOmikron
ΠπPi
ΡρRo
ΣσSigma
ΤτTaf
ΥυYpsilon
ΦφFi
ΧχChji
ΨψPsi
ΩωOmegha

Alfabeta a řecká výslovnost

PísmenoVýslovnostSituace ovlivňující výslovnost 
αa 
αιe 
αυavpokud je před samohláskou nebo znělou souhláskou
 afpokud je před neznělou souhláskou
β,ββν 
Υj nebo jipokud je před ε, αι, η, ι, ει, οι, υ
 ghpokud je před α, ο, ω, ου
ΥΥngpokud je před souhláskou nebo α, ο,ω, ου
 pokud je před ε, αι, η, ι ει, οι υ
γκg 
  
ΥΧnch 
δthjako anglické znělé th: ve slovech this, the
εe 
ειi 
ευefpokud je před neznělou souhláskou
 evpokud je před znělou souhláskou nebo samohláskou
ζ ηz i 
θthjako anglické neznělé th ve slovech think, thin
Ii 
 κkstojí-li před α, ο, ω, ου nebo před souhláskou: κακάο [kakao] - kakao
 ťpřed ε, αι, η, ι, ει, οι, υ se vyslovuje změkčeně a je skoro jako české ť: κενός [těnós] - prázdný, καιρός [těrós] - čas
λ, λλΙ 
μm 
μπbna začátku slova
 mbuvnitř slova
ν, ννn 
ντdna začátku slova
 ndve slově
ξ x(ks)  
Oo 
OIi 
ουu 
π, ττπΡ 
Ρr 
σzpokud je před před znělou souhláskou
 sv ostatních případech
σσs 
τ, ττt 
τζdz 
τσc 
υ, υι i 
φf 
Χchpokud je před α, ο, ω, ου nebo před souhláskou
 chjpokud je před ε, αι, η, ι, ει, οι, υ, tak sevyslovuje změkčeně
Ψps 
ωo