Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Řecko - velký okruh

Řecko - velký okruh

Starověké Řecko - kolébka evropské civilizace. Kolik památek vlastně Řecko ukrývá? Poznejte v Řecku alespoň nejvýznamnější z nich, a to nejen ve vlastním Řecku, ale také na poloostrově Peloponés.

Ubytování: hotel, apartmány, hotely

Stravování: snídaně, 4x snídaně, 3x večeře

Program zájezdu

1.den (út): Odjezd brzy ráno z ČR, trasa přes Maďarsko, Srbsko, Makedonii.

2.den (st): Návštěva SOLUNĚ (UNESCO) - prohlídka (Bílá věž, hradby, přístav, Galeriův vítězný oblouk, Rotunda, chrám Agios Dimitros, kostelík Panagea Chalkeon); LEPTOKARIA (letovisko pod Olympem) - večeře, nocleh.

3.den (čt): Ráno odjezd směr křižácký hrad PLATAMONAS, dále do pohoří OLYMP - výjezd na vyhlídku, LIFIDRA - magnetická hora, archeologický areál DION, LITOCHORO - krátká prohlídka města, večeře, nocleh.

4.den (pá): Odjezd na poutní místo AGIA PARASKIEVI v soutěsce TEMBI mezi pohořím OLYMPOS a OSSA; dále směr Larisa, Trikala, Kalambaka, METEORA (UNESCO) - tajemné kláštery na skalách, kouzelná krajina. Ubytování, večeře, nocleh.

5.den (so): THERMOPYLY - památník slavné bitvy mezi Řeky a Peršany, DELFY (UNESCO) - nejslavnější svatyně Řecka, působiště věštkyně PYTHIE, odjezd do Athén, ubytování, nocleh.

6.den (ne): Snídaně, začátek prohlídky ATHÉN (UNESCO) - nejvýznamnější starověké památky (Akropole, řecká a římská agora, Archeologické muzeum), nocleh.

7.den (po): Snídaně, dokončení prohlídky ATHÉN, odpoledne odjezd na PELOPONÉS, AKROKORINTH - hora nad areálem starého města, krásné výhledy, KORINTHOS (UNESCO) - průplav.Odjezd do TOLA na ubytování.

8.den (út): Snídaně, EPIDAUROS (UNESCO) - zachovalé antické divadlo, zastávka v bájných MYKENÁCH (UNESCO) - Atreova pokladnice, Lví brána, hrobky antických hrdinů. NAUPLIO s dominující pevností Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Odpoledne koupání, nocleh v Tolu.

9.den (st): Snídaně, odjezd do OLYMPIE (UNESCO) - antické sportoviště, Diův chrám. PATRAS - noční trajekt do Benátek (Terstu).

10.den (čt): Plavba trajektem z Patrasu do Itálie.

11.den (pá): Ráno vylodění v Itálii, příjezd do ČR ve večerních hod.

Cena obsahuje

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu lux. autobusem
  • palubní lístek na trajektu Patras - Itálie (zpravidla Benátky nebo Terst)
  • průvodce
  • 7x ubytování
  • 4x snídani
  • 3x večeři
  •  

Fakultativní výlety

  • 4 lůžková kajuta na trajektu - 990 Kč/os/lůžko (nutno nahlásit již při přihlášení)

Termíny a ceny

Při objednání do 15.2. poskytuje pořádající CK Mayer Crocus poskytuje slevu 400,- Kč pro nového a 600,- Kč pro stálého klienta. Při zakoupení zájezdu přes tyto stránky obdržíte navíc bonus ve výši až 500,- Kč.

15.5.-25.5.2012 11 dní 11 990 Kč Odjezd též z východních Čech a Brna.

2.10.-12.10.2012 11 dní 12 190 Kč Odjezd též z východních Čech a Brna.

Řecko - velký okruh: Dotázat se na podrobnosti zájezdu nebo zájezd předběžně rezervovat