Lyceum Řekyň v České republice

2 min.

Informace o Lyceu Řekyň v České republice

Lyceum Řekyň je známé v celém helénském světě svým nesmírným přínosem pro udržení a šíření řeckého kulturního dědictví již od roku 1911, kdy bylo založeno v Aténách. V současné době má Lyceum celkem 66 poboček, z toho jich 50 působí v samotném Řecku. České sdružení patří mezi 8 evropských poboček z celkového počtu 16 zahraničních Lyceí.

Cílem Lycea je uchovávání řeckých zvyků a tradic, studium a pěstování folklórního umění, podpora ženy a morální podpora matky a dítěte. Konkrétně jsou cílem Lycea studium a uchovávání národních krojů, jejich prezentace pomocí přehlídek, studium lidových tanců a písní, jejich zapisování, přesné dodržování a prezentace formou tanečních vystoupení a hudebních představení, dále pak organizování výstav řeckého lidového umění a péče o jeho uchování, organizování vzdělávacích programů, organizování seminářů a přednášek, vydávání publikací, knih, zvukových a audiovizuálních nosičů.

Lyceum Řekyň je stále přítomné všude, kde existuje helénismus, a to nejen tím, že přináší atmosféru Řecka do každého, byť vzdáleného, koutu světa, ale i tím, že hraje prvořadou úlohu v šíření řeckých tradic.

Kontakty:

Adresa:

Starobrněnská 20
602 00 Brno
Česká republika

Telefon

+ 420 732 557 827
+ 420 605 426 887

Internet:

E-mail: Lyceum.Rekyn@seznam.cz

Internetové stránky: Lyceum Řekyň

Naše tipy na zájezdy