Kostel Agia Mavra

Oblast:

Zakynthos

Středisko:

Typ:

Památka

Mapa